Elaborarea/ verificarea devizului de cheltuieli

În condiţiile economiei de piaţă, când factorii valorici sunt extrem de instabili, determinarea valorii de deviz a obiectivelor de investiţii se stabileşte în baza indicilor de resurse evidenţiaţi în documentaţia de proiect şi deviz: materiale, manoperă, utilaje de construcţii-montaj şi preţuri de piaţă a acestor resurse. O astfel de metodă se numeşte metoda de resurse şi ea dă posibilitate de a determina cu mare exactitate, la orice dată, valoarea obiectivelor de investiţii pornind de la preţurile curente ale resurselor materiale, energetice şi de manoperă.

Pentru determinarea valorii de deviz a construcţiilor (proiectate, reparate sau restaurate), întreprinderilor, clădirilor, construcţiilor speciale sau a tranşelor lor se elaborează documentaţia de deviz, alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, calcule de deviz pentru anumite categorii de cheltuieli, cataloage de preţuri unitare, devize pe obiect, devize generale pentru determinarea valorii construcţiei (reparaţiei, restaurării), centralizatoare de cheltuieli.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT