Studiu Geotehnic

Potrivit Legii nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică, prospecţiunile geotehnice pentru construcţii sunt lucrări executate pentru studierea condiţiilor naturale ale raionului, terenului, lotului, sectorului, teritoriului, traseului destinat proiectării construcţiei, pentru studierea materialelor de construcţii locale şi surselor de aprovizionare cu apă şi obţinerea datelor necesare pentru argumentarea hotărîrilor la proiectarea şi construcţia obiectelor, ţinînd cont de protecţia mediului ambiant, precum şi pentru elaborarea pronosticului despre impactul construcţiilor şi exploatărilor edificiilor asupra mediului ambient.

Documentaţia geotehnică se întocmește pentru construcţii civile (case, blocuri, clădiri cu birouri, şcoli, gradinițe, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite), agrozootehnice, energetice, miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru drumuri, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii. De asemenea, documentațiile geotehnice sunt efectuate şi pentru lucrări de îmbunătăţire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de deșeuri și altele.

Studiul geotehnic cuprinde următoarele lucrări:

  • Cercetarea terenului prin executarea unuia sau mai multor foraje geotehnice
  • Prelevarea probelor (carotelor) tubulare și netbulare pentru cercetarea formațiunilor
  • Analiza probelor ȋntr-un laborator atestat
  • Elaborarea documentaţiei tehnice (avizului) cu elucidarea rezultatelor lucrărilor efectuate și înaintarea recomandărilor pentru amplasarea obiectivelor pe teren.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT