Studiu Hidrogeologic

Studiul hidrogeologic reprezintă o lucrare științifică, care demonstrează în ce condiţii un obiect poate fi asigurat cu alimentare cu apă din surse subterane sau de la suprafaţă. Studiile hidrogeologice acoperă întreaga gamă de activităţi ce necesită alimentarea cu apă, de la rezidenţial la mica industrie, trecând prin zone cu clădiri de birouri, zone de recreere, pavilioane cu utilitaţi polivalente şi altele.

Realizarea unui studiu hidrogeologic decurge în modul următor:

  • sunt analizate forajele hidrogeotehnice existente sau se efectueaza unele noi şi ȋn funcţie de rezultatele analizei efectuate prin studiu hidrogeologic;
  • se proiecteaza noi foraje de alimentare cu apă sau se propun măsuri de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT