Elaborarea planului de acțiuni privind energia durabilă

Uniunea Europeană dirijează lupta globală împotriva schimbărilor climaterice făcând din aceasta o prioritate de top. UE s-a angajat să reducă emisiile sale generale cu cel puţin 40% pînă în 2030.

Autorităţile locale joacă un rol cheie în realizarea obiectivelor UE de energie şi climă. Convenţia primarilor (CoP) este o iniţiativă europeană prin care oraşele şi regiunile din Europa din Est se angajează benevol să reducă emisiunile CO2 dincolo de ţinta 30%. Acest angajament formal urmează a fi realizat prin implementarea Planurilor de acţiune privind energie durabilă și clima (PAEDC).

Planul de acţiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) este un document-cheie care arată cum localitățile îşi vor îndeplini angajamentul până în 2030. Acesta foloseşte Inventarul de referinţă al emisiilor pentru a identifica cele mai bune domenii de acţiune precum şi oportunităţile existente pentru realizarea ţintei de reducere a CO2 stabilite de către autoritatea locală.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT