Raport de expertiză

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936 din 16.08.2006, expertiza tehnică în construcţii se efectuează prin studii, cercetări, încercări şi evaluări ale situaţiei existente, calcule şi verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, prevăzut de Legea privind calitatea în construcţii.

Raportul de expertiză presupune analiza detaliată a stării imobilului în general și a elementelor constructive în parte. Expertiza tehnică este efectuată de specialiști calificați care dispun de autorizațiile corespunzătoare. Unul din scopurile expertizei este și verificarea corespunderii obiectelor indicate în documentația tehnică și cea de evidență cu situația reală de pe teren.

Important: Expertiza tehnică în construcţii poate fi efectuată la următoarele etape ale construcţiilor - proiectare, executare (realizare), exploatare (utilizare) şi postutilizare.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT