Servicii topo-geodezice

Potrivit Legii nr. 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică, ridicarea topografică specială se efectuează pentru: determinarea preciziei de aplicare pe teren a dimensiunilor planimetrice a construcţiei, reconstrucţiei, restaurării; determinarea coordonatelor şi cotelor reale ale obiectelor executate, a dimensiunilor părţilor separate ale obiectului, a distanţelor dintre căminele reţelelor edilitare şi a altor date numerice necesare pentru întocmirea planurilor generale de control, a paşaportului tehnic al obiectului şi pentru înregistrarea, în modul stabilit, a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară în cadastrul funcţional urban şi în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;

De menționat, lucrările topografice constituie baza oricărui proces de construcţie, contribuind la buna desfăşurare a procesului atât prin scurtarea termenului de execuţie cât şi printr-o mai bună organizare a locului de muncă.

Conţinutul şi importanţa lucrărilor topografice în procesul studiilor, proiectărilor şi execuţiei sunt influenţate de întinderea şi accidentaţia terenului destinat construcţiei, dimensiunile elementelor construcţiilor, metodele de execuţie, termenele de dare în folosinţă, natura şi volumul lucrărilor de terasamente.

Proiectarea oricărei construcţii nu se poate efectua fără planuri actualizate întocmite la scări cât mai mari, iar aplicarea pe teren a proiectului construcţiei cât şi lucrările de execuţie a construcţiilor fac apel la metode şi instrumente topografice.

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT