Proiectarea tehnică

Consil PRIM vă asigură elaborarea proiectului de execuție în strictă conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, precum și prevederile Legii nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea privind calitatea în construcţii, nr. 721 din 1996.

Lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.

Scopul final al companiei este calitatea construcţiilor, ce constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.

Reabilitarea construcțiilor

Elaborarea planului general

a) Plan Vertical;
b) Amenajarea teritoriului adiacent;
c) Organizarea lucrărilor de construcții

Elaborarea compartimentelor de bază ale proiectului de execuție (soluții argitecturale/rezistență);

Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare

Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze

Instalaţii şi reţele de încălzire, ventilaţie şi climatizare

Instalaţii şi reţele electrice

Instalaţii automatizate

Instalaţii de protecţie:

a) contra incendiilor şi intruziunilor din exterior

Instalaţii şi reţele de telecomunicaţie

Memoriu explicativ

Amenajarea teritoriului

Parc/scuar

Zonă de agrement

Stadion fotbal, baschet, volei

Teren de joacă

Teren de sport, fitness

Trotuare

Rețele interioare/exterioare de alimentare cu apă și canalizare

Instalații de alimentare cu apă și canalizare (stații de tratare a apei, stații de pompare, stații de epurare a apei uzate, etc.)

Instalații de pompare și epurare a apelor uzate menajere sau industriale

Proiectarea
rețelelor de gaz
Proiectarea
rețelelor de iluminat stradal
Proiectarea
drumului intra/extravilan
Proiectarea
parcului fotovoltaic / panouri fotovoltaice
STUDII PRELIMINARE PROIECTĂRII
Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT